Ekip Oluşturma ve Geliştirme

Hedef Kitle:İyi bir takım üyesi olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmayı ve iyi bir takımın üyesi olmanın avantajlarından yararlanmayı isteyen herkes.

Süre: İki Gün ( 09: 00-17: 00)
Katılımcı Sayısı: Bir grupta 15 kişi


 

Seminerin Amacı:
Bu program; çalışanların; takım olmanın kritik başarı faktörlerini anlamalarını, takım oluşturmanın evrelerini yakından tanımalarını, başarılı bir takımın özelliklerini ve nasıl oluşturulacağını, nasıl yaşatılacağını bilgi ve uygulamaya dayalı bir süreçle deneyimlemeleri ve bu deneyimleri iş hayatlarına taşıyarak elde ettikleri sonuçlara doğrudan yansıtmaları konusunda cesaretlendirilmelerini amaçlar.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler:Bu seminer sonunda katılımcılar;

 • Başarılı takımların ilkelerini anlayacak,
 • Takım olma ihtiyacını kavrayabilecek,
 • Takım ruhunu ve kurum kültürünü güçlendirebilecek,
 • Takımın verimlilik, ilişkiler ve kalitesine sürekli ve artarak olumlu katkıda bulunabilecek,
 • Kendi üzerine düşen konularda sorumluluk, bağlılık ve inisiyatif sergileyebilecek,
 • Sorunlarını şikayet etmek yerine çözebilecek ve hedeflerinin önünde engel oluşturmasına izin vermeyecek,
 • Bireysel iletişim profilini belirleyecek, başkalarının profilini çözümlemek için pratik bir araç edinecek ve etkin iletişimin kilit faktörlerini öğrenip uygulayabilecek,
 • Kişilerin farklılıklarına değil, benzerliklerine odaklanarak uyumlu ve yapıcı iletişim kurabilecek,
 • Takım üyelerine değer verecek ve bunu onları dikkatle dinleyerek gösterecek,
 • İdeal performansına ulaşmak için gerekli gelişim adımlarını atabilecek,
 • Zor durumlardaki davranışları ile saygı ve güven uyandıracaklardır.
   

Eğitim Yöntemi:

 • Ekip oluşturma aşamalarında nerede olduğumuza yönelik ön test.
 • İnteraktif bilgi paylaşımı,
 • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
 • Video sunumu üzerine tartışmalar.
 • Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.
   

İçerik:

 • Biz bilinci,
 • Ekip ruhu oluşturma,
 • Takım nasıl oluşur?
 • Başarılı takımların yapısı,
 • Takım içi çatışmaların çözülmesi,
 • Farklı davranışsal stillerle çalışma,
 • Takımdaki roller,
 • Sinerji kavramı,
 • Takım içi iletişim ve karar verme,
 • Takımda motivasyon,
 • Takıma koçluk etmek,
 • Davranışlarının başkaları ve iş sonuçları üzerindeki etkilerini görme,
 • Hayat boyu kullanılacak temel iletişim yöntemleri kazanma,
 • Ortak başarıya katılma ve sahiplenme,
 • Ortak dil ve değer birliği kazanma,
 • Farklılıklardan değer üretmenin heyecanını yaşama,
 • Şirket vizyonuna odaklanma ve bütünü görme,
 • Birlikte uyumlu ve etkin çalışma,
 • Yapıcı katılım ve güç birliği sağlama,
 • Zorlamadan ve zorlanmadan etki yaratma,
 • İş sonuçlarına ve amaca yönelik davranış geliştirme,
 • Bölümler arasında uzlaşmacı ve uyumlu işbirliğini özendirme,
 • Karşılıklı güven duygusu geliştirme,
 • Duygu ve düşünceleri açıkça ve dürüstçe dile getirme,
 • Etkili geribildirim alma ve verme,
 • Olumsuz duygularla başa çıkma,
 • Yapıcı çatışma ve yaratıcı çözüm üretme,
 • Duygusal zekâ yetkinliklerini iş hayatına uygulama,
 • Yüksek iç motivasyon ve iş arkadaşlarını harekete geçirme,
 • Ekip çalışmasını kurumda yaygınlaştırma,
 • Oluşan güven ortamında enerji ve yaratıcılığı işe odaklama,
 • Ekip çalışmasında süreçlere, rol ve sorumluluklara açıklık kazandırma,
 • Diğer ekiplerle yapıcı ve sağlam ilişkiler ve işbirliği kurma,
 • Başlatma, karar verme, denetleme, gibi lider işlevlerinde gelişme,
 • Bilgi ve birikimlerin paylaşımını sağlama, birbirinden öğrenme,

Hit: 5594

Safya Başı

 

Toplam (0) adet  yorum eklenmiştir.

Yorumların Tamamı İçin Tıklayınız.

Toplam (0) adet  yorum eklenmiştir.

n

Çatışma Çözme 13/04/2009

n

Ekip Oluşturma Ve Geliştirme 13/04/2009

n

Mağazada Olmak 13/04/2009

n

Telefonda İletişim 13/04/2009

n

Sorumluluk Ve İş Ahlakı 13/04/2009

n

Verimlilik 13/04/2009

n

Kişisel Kalite 13/04/2009

n

Toplantı Yönetimi 13/04/2009

n

Temel Yöneticilik Becerileri 13/04/2009
Yorumların Tamamı İçin Tıklayınız.

 

n

Yönetici Koçluğu (Denge)

n

Yönetici Koçluğu (Cesaretle Sorgulama)

n

Yönetici Koçluğu (Ayırım Yapma)

n

Yönetici Koçluğu (Yeniden Çerçeveleme)

n

Yönetici Koçluğu (Temizlenme)

n

Yönetici Kocluğu (Destekleme)

n

Yönetici Koçluğu (Toparlama)

n

Yönetici Koçluğu (İzin İsteme)

n

Yönetici Koçluğu (Meydan Okuma)

n

Yönetici Koçluğu (Talep Etme)

n

İdtm

n

Tcdd

n

Katılımcı Bankalar Birliği

n

Ayedaş

n

Ziraat Bankası

n

Naksan Holding

n

Yaşam Koçluğu

n

Yönetici Koçluğu

n

Satışta Temel Koçluk Becerileri

n

Performans Koçluğu

Yönetici :..

Sitemize Nereden Ulaştınız?

Seçenekler
Arkadaş Tavsiyesi
Diğer Arama Sitelerinden
Google'den
Haber Sitelerinden
Kurum Tavsiyesi
Reklam Linklerden

Sonuçları Göster