Toplantı Yönetimi

Hedef Kitle: Toplantı yöneten, toplantılara katılan, toplantılarda harcadığı sürenin bir bölümünün boşa geçtiğini, toplantıların kişisel ve kurumsal verimi, iş sonuçlarını ve kalitesini olumsuz etkilediğini düşünen ve bunu değiştirmek isteyen yöneticiler.

Süre: İki Gün ( 09: 00-17: 00)
Katılımcı Sayısı: Bir grupta 15 kişi

Seminerin Amacı:
Kurum içinde toplantı yönetimi konusunda ortak bir dil geliştirmek, verimli toplantılar yapabilmek için gerekli bilgi ve farkındalık düzeyini oluşturmak, toplantıların etkinliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler ile başederek, verimliliği artıracak ipuçlarını katılımcılar ile paylaşmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcılar;

 • Toplantı yapma gerekliliğini daha doğru değerlendirecek, 
 • Toplantı kararını vermeden önce ihtiyacı netleştirebilecek, 
 • Toplantı öncesinde daha etkin planlama ve organizasyon yapabilecek,
 • Toplantılara zamanında başlamak ve bitirmek için gerekenleri bilecek,
 • Toplantı sırasında aktif katılım sağlama, anlaşmazlıkları yönetme ve hedefe ulaşma yöntemlerini uygulayabilecek, 
 • Toplantıların etkili olması için nasıl kapatılacağını ve takip edileceğini bilecek,
 • Toplantılardan kaynaklanan zaman kayıplarını ve şikayetleri önleyebileceklerdir.

Eğitim Yöntemi:

 • İnteraktif bilgi paylaşımı,
 • Toplantı simülasyonu ve değerlendirme,
 • Kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları.

İçerik:

 • Yönetici kimdir ve Neden Önemlidir?
 • Yönetim Yaklaşımları,
 • Kişisel Özellikler Teorisi,
 • Davranışsal Teoriler,
 • Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar,
 • Yöneticinin Belirleyici Özellikleri Nelerdir?
 • Yöneticinin Bireysel Performansının Yükseltilmesi,
 • Yöneticilik Niteliklerini Geliştirmek,
 • Yöenticilik Davranışlarına Sahip Olmak,
 • Başkalarına Yöneticilik Etmek,
 • Davranış Geliştirme Süreci,
 • İstenilen Davranışın Öğretilmesi,
 • Yöneticinin, Çalışanlarının Özgüvenini Artırması,
 • Çalışma Hayatında Duygusal Zekadan Faydalanma,
 • Risk Üstlenmek,
 • Yetkinin Ve Sorumluluğun Devredilmesi,
 • Karar Vermenin Zor Tarafları,
 • Yöneticinin Kararlarının Gücü,
 • Yönetim Planlaması Yapmak,
 • Strateji Planlamak,
 • Zamanı Etkili Kullanmak,
 • Fikir Zenginleştirme,
 • Sorumluluklar Yaratma,
 • Etkileyici Kişisel Görüş Oluşturma,
 • Ekibi Temsil Eden Kişisel Görüş Oluşturma,
 • Görevlendirme Teknikleri,
 • Ekip Çalışması Planlama,
 • Aciliyet - Önem Yönetimi,
 • Liderlik Sitili Yaratma,
 • Liderlik İmajı ve Beden Dilinin Etkin Kullanımı,
 • İlk Etki,
 • Kalıcı Etki,
 • Takım Yönetiminde Katılımı Sağlama,
 • Kişisel Çalışma İle Örnek Teşkil Etme,
 • Profesyonel Çalışma Sistemleri Geliştirme,
 • Profesyonel Takım Ruhu Yaratma,
 • Profesyonel Takım Lideri Olma,
 • Profesyonel Takımda Görevlerin Tanımlanması,
 • Diyalektik Yönetim İlkelerinden Faydalanma,
 • Her Çalışanı Farklı Bir Birey Olarak Görme,
 • Yönetimde Yaratıcı Olma,
 • Çalışan İletişimi İle İlgili İpuçları,
 • Yönetim Süreci Aşamaları,
 • Araştırma, 
 • Hazırlık,
 • Toplantı,
 • İtirazların Giderilmesi,
 • Plan,
 • Uygulama,
 • İzleme,
 • Denetim,
 • Önlem,
 • Yönetimde Teknik Bilgi - Beceri Havuzu Oluşturma,
 • İş Alışkanlıklarının Yıkılması,
 • Liderliğin Kalite Ve Müşteri Hizmetlerine Etkileri,
 • Kişisel Gelişime Liderin Katkısı,
 • Yöneticinin Değerlendirici Rolü,
 • Etkili Değerlendirmenin Anahtar Prensipleri,
 • Sorun ÇözücüYönetici,
 • Biz: Ben’den Daha Güçlü Bir Duygu Yaratmak,
 • Yönetici: Sorun Çözdüren Adam,
 • Yöenticinin Katkısı: Birlikte Büyüme Etkisi,
 • Yöneticinin Görevi: Herkesin Kazanacağı Çözümler Üretmek,
 • Başarı Odaklılık,
 • Motivasyon Nedir?
 • Motivasyon Yaklaşımları,
 • Kuruluş Açısından Motivasyonun Önemi,
 • Bireysel Açıdan Motivasyonun Önemi,
 • Motivasyon Yönetimi Nedir?
 • Çalışanlar Nasıl Motive Edilebilir?
 • Empatik Yönetim Tarzı Oluşturma,

Hit: 4431

Safya Başı

 

Toplam (0) adet  yorum eklenmiştir.

Yorumların Tamamı İçin Tıklayınız.

Toplam (0) adet  yorum eklenmiştir.

n

Çatışma Çözme 13/04/2009

n

Ekip Oluşturma Ve Geliştirme 13/04/2009

n

Mağazada Olmak 13/04/2009

n

Telefonda İletişim 13/04/2009

n

Sorumluluk Ve İş Ahlakı 13/04/2009

n

Verimlilik 13/04/2009

n

Kişisel Kalite 13/04/2009

n

Toplantı Yönetimi 13/04/2009

n

Temel Yöneticilik Becerileri 13/04/2009
Yorumların Tamamı İçin Tıklayınız.

 

n

Yönetici Koçluğu (Denge)

n

Yönetici Koçluğu (Cesaretle Sorgulama)

n

Yönetici Koçluğu (Ayırım Yapma)

n

Yönetici Koçluğu (Yeniden Çerçeveleme)

n

Yönetici Koçluğu (Temizlenme)

n

Yönetici Kocluğu (Destekleme)

n

Yönetici Koçluğu (Toparlama)

n

Yönetici Koçluğu (İzin İsteme)

n

Yönetici Koçluğu (Meydan Okuma)

n

Yönetici Koçluğu (Talep Etme)

n

İdtm

n

Tcdd

n

Katılımcı Bankalar Birliği

n

Ayedaş

n

Ziraat Bankası

n

Naksan Holding

n

Yaşam Koçluğu

n

Yönetici Koçluğu

n

Satışta Temel Koçluk Becerileri

n

Performans Koçluğu

Yönetici :..

Sitemize Nereden Ulaştınız?

Seçenekler
Arkadaş Tavsiyesi
Diğer Arama Sitelerinden
Google'den
Haber Sitelerinden
Kurum Tavsiyesi
Reklam Linklerden

Sonuçları Göster